Jak najlepiej dostosować akcesoria dla zawodników sportów walki do wymagań każdego sportu

Jak najlepiej dostosować akcesoria dla zawodników sportów walki do wymagań każdego sportu

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz uprawiać sporty walki, czy jesteś zapalonym fanem od lat, będziesz chciał mieć pewność, że twój sprzęt jest kompatybilny ze specyficznymi wymaganiami twojego sportu. Posiadanie odpowiedniego sprzętu pomoże Ci pozostać na szczycie swojej gry, a także pomoże Ci uniknąć kontuzji, co jest kluczowe w każdym sporcie.

Duża odpowiedź tlenowa podczas ćwiczeń

Sporty walki to aktywność fizyczna, w której sportowcy uczestniczą w zawodach wymagających wysokiej intensywności, powtarzalnego wysiłku. Zawody te mogą trwać do jednej 10-minutowej rundy lub mogą mieć do dwunastu 3-minutowych rund. Typowym sportem walki jest brazylijskie jiu jitsu. W tym sporcie działania o wysokiej intensywności są przeplatane okresami odpoczynku. Intensywność meczu zależy od przeciwnika, ruchów technicznych i taktyki.

Aktywność o wysokiej intensywności w sportach walki jest głównie indukowana przez glikolizę beztlenową. Jednak wiele badań wykazało, że tlenowy system energetyczny odgrywa znaczącą rolę w wyniku tych rozgrywek. Buforuje on jony wodorowe i zwiększa regenerację fosfokreatyny.

Chociaż duża odpowiedź tlenowa podczas ćwiczeń jest niezbędna dla sukcesu strategii wysokiej intensywności, sportowcy mają ograniczony dostęp do metod rozwijania tej zdolności – cytat ten pochodzi od redaktora strony rysuneksatyryczny.pl. W tym przeglądzie zbadane zostaną obecne metody oceny zdolności fizycznych w sportach walki, a także przyszłe badania, które odnoszą się do obecnej luki w wiedzy. Ostatecznie pomoże to badaczom i personelowi pomocniczemu w dokonywaniu dokładniejszych ocen wydajności sportów walki.

Wydolność aerobowa została powiązana z wyższą wydajnością w boksie i zapasach. Jest ona również niezbędna do osiągnięcia sukcesu w brazylijskim jiu jitsu. Istnieją dowody na to, że duża pojemność tlenowa może być uzyskana poprzez trening, a większa zdolność do wykorzystania enzymów oksydacyjnych może zwiększyć zdolność do wykonania.

Pojemność beztlenowa nie jest stałym atrybutem, ale można ją określić za pomocą testów beztlenowych. Jednym z testów stosowanych do pomiaru pojemności beztlenowej jest test Wingate. Innym testem jest test MAOD. Oba testy dostarczają oceny mocy aerobowej.

Ostatnie badania wykazały również, że komponenty sportów walki o wysokiej intensywności są w dużej mierze zależne od pojemności beztlenowej. W UFC, walka zaplanowana na trzy rundy była związana z 45 s naziemnej walki o wysokiej intensywności. A w MMA 77% zawodów wygrywa się dzięki akcjom o wysokiej intensywności trwającym od 8 do 12 s.

Podczas gdy ważne jest określenie cech fizycznych zawodników sportów walki, istotna jest również ocena wpływu zmęczenia na te zdolności. W tym celu pomocne jest zaprojektowanie testu, który uwzględnia zarówno atrybuty sprawnościowe, jak i fizjologiczne.

Znaczenie postawy i szybkiego refleksu

Jednym z najważniejszych czynników w sportowym ju-jitsu jest kontrola postawy. Ciało jest zawsze dynamiczne, ale mózg może wysyłać sygnały przygotowujące ciało do działania. Jeśli sygnały te zostaną odebrane prawidłowo, ciało ustawi się w jednej linii z otoczeniem. Istnieją dwa podstawowe rodzaje kontroli postawy: statyczna i dynamiczna.

W najprostszym ujęciu postawa statyczna jest pozycją spoczynkową, natomiast dynamiczne kołysanie posturalne jest miarą sił powodujących ruch ciała. Typowe zadania sportowe nie sprzyjają dobrej ocenie postawy, natomiast zadanie nie związane ze sportem może nie przynieść takich zmian.

Wiele badań wykazało, że trening sztuk walki poprawia kontrolę posturalną u zdrowych dorosłych. Jednakże, niewiele wiadomo o względnym wkładzie różnych mechanizmów kręgosłupa. W tym badaniu zbadano względny wkład kilku podstawowych mechanizmów kręgosłupa, które mogą pomóc w wyjaśnieniu osiągnięć w zakresie kontroli postawy u sportowców ju-jitsu.

Różne pomiary zostały użyte do zbadania stanu wiedzy na temat kontroli posturalnej. Obejmowały one najlepszą kontrolę posturalną mierzoną standardową analizą nacisku środka stopy (COP), najlepszą kontrolę posturalną mierzoną nieparametrycznym testem U Manna-Whitneya, najbardziej wiarygodną kontrolę posturalną mierzoną nieparametryczną spektralną analizą, oraz najlepszą kontrolę posturalną mierzoną wielowariantową spektralną analizą.

W celu porównania obu grup wykonano wspomniany wcześniej nieparametryczny test Manna-Whitneya. Co ciekawe, najlepsza kontrola posturalna mierzona za pomocą spektralnych analiz spektralnych, najlepsza kontrola posturalna mierzona za pomocą spektralnych analiz spektralnych oraz najlepsza kontrola posturalna mierzona za pomocą nieparametrycznego testu U Man-Whitneya były do siebie podobne.

Podczas gdy nie było istotnych różnic w żadnej z wyżej wymienionych miar, badanie wykazało, że wspomniany nieparametryczny test Man-Whitneya jest najbardziej użytecznym sposobem oceny sprawności kontroli posturalnej zawodników sportowego ju-jitsu. W porównaniu do kontroli, wyżej wymienione nieparametryczne testy Manna-Whitneya dały wyższe wartości wyżej wymienionych miar.

Podczas gdy wydajność kontroli posturalnej elity sportowego ju-jitsu była porównywalna z wydajnością ich nietrenujących odpowiedników, wyżej wymienione miary były niewystarczające, aby uwzględnić korzyści płynące z całego życia treningu sportowego ju-jitsu. W związku z tym, wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi na temat roli kontroli postawy w elitarnym ju-jitsu sportowym.

Wzmacnianie zrozumienia wymagań wytrzymałościowych specyficznych dla sportów walki

Sporty walki to przerywane aktywności o wysokiej intensywności, które są wysoce zależne od tlenowych systemów energetycznych. Wymagania fizjologiczne sportów walki różnią się znacznie w zależności od dyscypliny. W związku z tym, istnieje potrzeba wzmocnienia naszego zrozumienia wymagań wytrzymałościowych sportów walki, aby poinformować o rozwoju zdolności fizycznych. Ten artykuł przedstawi przegląd fizjologii sportów walki i dostarczy wskazówek dla naukowców i trenerów.

Pomimo swoich wymagań fizycznych, sporty walki są stosunkowo popularne. Zawodowi i amatorscy sportowcy walki uczestniczą w szerokim zakresie zawodów na całym świecie. Należą do nich międzynarodowe organizacje, które organizują amatorskie mistrzostwa krajowe oraz olimpiady. Istnieje również wiele międzynarodowych organizacji, które organizują amatorskie mistrzostwa świata i kontynentu. Każda z tych organizacji ma swój własny kalendarz i strategię rywalizacji.

Na przykład zawodowi fighterzy trenują albo w krótkich, intensywnych sesjach, albo w długich, intensywnych obozach. W zależności od standardów konkretnego sportu, sesje treningowe mogą trwać od 2 do 6 tygodni lub 4 miesiące.

Ważne jest, aby trener miał kompleksowe zrozumienie fizjologicznych wymagań sportów walki, aby zaplanować sesje treningowe i zoptymalizować strategie rywalizacji. Dodatkowo, identyfikacja i ocena cech fizycznych zawodników danego sportu walki jest kluczowa. W szczególności dotyczy to mocy, zwinności, siły i wytrzymałości.

Do oceny wymagań fizjologicznych zawodników sportów walki wykorzystano kilka różnych rodzajów testów wytrzymałościowych. Obejmują one testy symulacyjne, które mierzą wydajność w serii ćwiczeń specyficznych dla danego sportu. W idealnym przypadku testy te powinny symulować zawody w sposób kontrolowany. Mają one jednak szereg potencjalnych ograniczeń. Niektóre z nich obejmują powtarzalność wykonania testu, precyzję pomiaru pojemności tlenowej in situ oraz identyfikację progów mleczanowych.

Opracowanie oceny wytrzymałości specyficznej dla danego sportu jest zadaniem trudnym. Jednakże, przyszłe badania powinny zająć się tymi lukami w istniejącej metodologii. Ostatecznie pomoże to badaczom opracować dokładniejsze oceny wydajności sportów walki. Ponadto, lepsze zrozumienie czynników wpływających na wydajność sportowców walki ułatwi badaczom i trenerom wybór najbardziej odpowiednich technik treningowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *